Montañas de Ancares e Courel

Reserva Científica Observer®

Selo Turismo Científico

 

Diploma Observer Ancares

 

As Reservas Científicas Observer® son espazos naturais protexidos, de excepcionais características e valores, cuxa riqueza natural e singularidades convértenos en espazos únicos nos que xa se veñen desenvolvendo actividades científicas, non só de carácter turístico senón tamén de investigación.

 

O 1 de marzo de 2019 as Montañas dos Ancares e Courel recibiron a acreditación como Destino de Turismo Científico outorgada por ObserverScienceTourism.com e que avala o potencial deste territorio como reserva científica. A través do distintivo Observer® desenvolverase na zona unha estratexia para impulsar neste territorio un modelo de turismo pegado á ciencia e á posta en valor dende o coñecemento, de xeito sostible, dos seus recursos naturais.

O territorio que comprende as MONTAÑAS DE ANCARES E O COUREL engloba espazos naturais con distintos grados de protección medioambiental e que deben combinar de maneira eficiente a actividade turística coa protección dos seus valores naturais e culturais.

Co Turismo Científico protéxese e consérvase a biodiversidade, ao tempo que se fomentan actividades económicas e turísticas.

Este tipo de turismo vinculado á Ciencia, supón un motor de desenvolvemento económico cun importante efecto multiplicador nos territorios, ao ser capaz de formar novas redes, e intensificar as relacións entre os tres principais actores que configuran o modelo: Administracións Públicas, Universidades e tecido empresarial.

O Turismo Científico desenvolvido por Observer® nas Montañas de Ancares e Courel é de tres tipos:

  1. Turismo baseado no coñecemento: baseado na divulgación científica para todos os públicos.
  2. Turismo científico participativo ou relacionado coa Ciencia Cidadá.
  3. Turismo de investigación: realizado por investigadores e técnicos por mor dos desprazamentos motivados polo seu traballo.