Ruta Transrománica na Ribeira Sacra lucense

O románico desenvolveuse en Galicia entre os séculos XI e XIII e, os vales fluviais do Sil e do Miño, convertéronse nun dos asentamentos con maior concentración de románico rural de Europa. No sur da provincia de Lugo podemos atopar ata 47 igrexas románicas.

A Asociación Ruta Transrománica, recoñecida como itinerario cultural polo Consello de Europa, incluíu a Deputación de Lugo entre os seus socios cunha selección de dez igrexas de dez concellos da Ribeira Sacra.

Nesta primeira selección inclúense:

 

 

 

 

Ademais propoñemosche coñecelas todas nunha única ruta.

 

 

Transrománica

 

consello europa