Observación ornitolóxica na provincia de Lugo

Aves
 
Baixo a denominación Birding en Galicia englóbanse catro experiencias con diversas propostas de rutas para gozar da observación ornitolóxica en diferentes zonas da provincia de Lugo protexidas baixo o amparo de figuras de carácter ambiental.
 

Humedais

A extensa comarca agrícola e gandeira da Terra Chá, situada ao norte da capital da provincia, presenta unhas características orográficas e edafolóxicas que posibilitan a existencia de superficies de lagoas e prados húmidos que son o fogar idóneo para numerosas especies de aves que ao longo do ano fan parada nestas terras.

 

Seguindo unha ruta que enlaza a lagoa do Rei, a lagoa de Cospeito, os prados da Espiñeira, A Veiga do Pumar e a lagoa de Caque, en diferentes épocas poderemos avistar principalmente especies como a avefría europea, o sisón común, o aguilucho cincento, o peneireiro primilla, a cerceta común, a focha común, a garza real, zampullíns, a gallineta común, o mazarico real, o miñato negro, o falcón peregrino ou alcotán europeo.

 

A serras orientais lucenses destacan polos marcados contrastes de altitude entre os encaixados vales dos seus ríos e as maiores elevacións, que roldan os 2000 metros. A alternancia de vales fluviais, bosques, matogueiras e prados conforman unha paisaxe extraordinaria para o desenvolvemento da vida.
Seguindo diversos percorridos que nos levarán por lugares como Liber, Doiras, Piornedo, Rao, Navia, Campa da Braña, Tres Bispos, Campa de Brego, Penarrubia e Mustallar, teremos a ocasión de poder ver, principalmente en épocas de outono e inverno, especies como o picamaderos negro, a chocha perdiz, a perdiz pardela, o aguilucho pálido, a culebreira europea, a aguiliña calzada, o peneireiro primilla, o roqueiro vermello, o falcón peregrino, o corvo grande, a choia de pico vermello ou o bisbita alpino.

Ancares

 

Canon

O encaixado val do Sil acolle no seu percorrido galego unha paisaxe diversa condicionada pola súa orientación, con zonas de sol e sombra que propiciaron a existencia dunha gran diversidade ambiental. Nesta contorna, os viñedos conviven con carballos e castiñeiros, pero tamén con especies mediterráneas como as sobreiras, as aciñeiras e os érbedos.
Ao longo deste espazo natural existen miradoiros acondicionados no alto das ladeiras do val onde observar especies como o falcón peregrino, o roqueiro solitario, o bufo real, o aguia real, o abelleiro europeo, a aguiliña calzada, o azor, a culebreira europea, o avión roqueiro, garzas reais e corvos mariños grandes.

 

A costa lucense presenta gran parte da súa superficie protexida debido aos valores ambientais que atesouran as súas zonas húmidas e tramos litoriais. Así, rías como a de Foz e Ribadeo, nas desembocaduras do Masma e do Eo, respectivamente, son, xunto co tramo costeiro da Mariña Occidental, espazo Rede Natura 2000 e Zona de Especial Protección para as Aves. Estes espazos convértense no fogar para numerosas aves que durante os períodos de migración e de invernada recalan nesta zona grazas á abundante fonte de alimento que supón a presenza de lodos intermareais.
Na contorna de ambos humidais, así como en lugares emblemáticos da zona como a Praia das Catedrais e puntos estratéxicos do sector costeiro occidental, pódense avistar especies como o ánade rabudo, o sisón europeo, o porrón moñudo e común, a garza real, o corvo mariño grande, o mazarico real, o zampullín cuellinegro, o porrón bastardo, o negrón común, o alcatraz atlántico e o escribano nival.

Rías Altas

 
Máis información: Web Galicia Birding