Monumentos Naturais

Segundo a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e Biodiversidade, son Monumentos Naturais os espazos ou elementos da natureza constituídos por formacións de notoria singularidade, rareza ou beleza, que merecen ser obxecto dunha protección especial.

Na Provincia de Lugo están declarados Monumentos Naturais o Souto da Retorta ou eucaliptal de Chavín, a praia das Catedrais-Augasantas e o pregamento sinclinal de Campodola-Leixazós.

 

Souto da Retorta
Playa de As Catedrais
Pliegue Campodola- Leixazós
Playa de As Catedrais