PLAN DE TRANSICIÓN CARA Á NOVA NORMALIDADE

 

PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA O LEVANTAMIENTO DAS LIMITACIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS NO ESTADO DE ALARMA, EN FUNCIÓN DAS FASES DE TRANSICIÓN CARA UNHA NOVA NORMALIDADE (Restauración e aloxamentos -páx. 6-; actividades culturais e de lecer; -páx.7-).

PANEL DE INDICADORES

CRONOGRAMA XERAL DA TRANSICIÓN

RESPOSTAS A PREGUNTAS FRECUENTES

CONSULTAS E CUESTIÓNS FRECUENTES SOBRE TURISMO DO MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

 

FASE 2 (A PARTIR DO 25 DE MAIO)

ALOXAMENTOS: apertura de establecementos, incluídas as zonas comúns ata 1/3 do seu aforo.

RESTAURACIÓN: apertura de terrazas ata o 50% das mesas permitidas en anos anteriores en base á licenza municipal e cunha distancia de cando menos 2 metros entre mesas ou grupos de mesas. Permítese o consumo en mesas no interior do local, ata un máximo do 40% do aforo, gardando a distancia requerida de 2 metros entre mesas ou grupos de mesas.

MUSEOS, MONUMENTOS, SALAS DE EXPOSICIÓNS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS: visitas permitidas ata completar un máximo do 30% do aforo.

ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO E DE NATUREZA (con empresas inscritas como tal no RITGA -REAT-): permitidas para grupos limitados dun máximo de 20 persoas e con distancia interpersoal de 2 metros.

CONGRESOS, REUNIÓNS DE NEGOCIOS, CONFERENCIAS: permítese ata un máximo de 50 asistentes gardando distancia interpersoal de 2 metros. Deberase promover a participación non presencial.

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

GUÍA EXPLICATIVA FASE 2