ZEC Negueira

No fogar da distancia, Negueira de Muñiz, o municipio menos poboado de Galicia, acolle nas marxes do río Navia un espazo natural de masas forestais case virxes e encantadoras aldeas que se mantiveron imperturbables ao paso do tempo. O profundo e accidentado val do Navia, aquí modelado polo encoro de Salime, reduce as rigorosidades do clima de montaña, propiciando a existencia de sobreiras e o cultivo da vide.

 

Imaxe
Negueira