Catedral de Lugo

Fachada principal Plaza Pío XII
Claustro
Tabernáculo del Santísimo Sacramento
Camarín de Nosa Señora dos Ollos Grandes

 

O proxecto da actual catedral de Lugo ten as súas orixes no ano 1129, momento no que durante o mandato do Bispo Pedro III encárgase ao mestre Raimundo a construción dun edificio románico. Practicamente dende os seus inicios, a catedral foi sometida a numerosas reformas e ampliacións tanto en época medieval como moderna e neoclásica, dándose por concluído o seu proxecto coa construción das torres da fachada occidental en 1880.

O resultado é un harmonioso conxunto arquitectónico de épocas e estilos que se manifestan tanto na súa estrutura como nos elementos decorativos do interior. Románico, Gótico, Renacemento, Barroco e Neoclasicismo fúndense nun único edificio cuxo contorna, contigua á muralla romana de Lugo, constitúe o punto neurálxico do patrimonio mundial lucense.

Entre os elementos máis destacados da catedral destaca a porta norte, de estilo románico, coroada por un inconfundible Pantocrátor marmóreo, atópase situada baixo un esvelto pórtico gótico. Sobre este lateral descansa a torre do reloxo.

No exterior destaca tamén a sobria fachada principal, obra neoclásica do arquitecto Julián Sánchez Bort. Atópase enmarcada polas torres decimonónicas deseñadas polo entón arquitecto municipal Nemesio Cobreros.

Na ábsida da catedral faise patente o protagonismo da capela barroca da nosa Señora dos Ollos Grandes, considerada unha das obras mestras do barroco galego. No interior do edificio, a maxestuosa fábrica da catedral fai brillar con luz propia o altar maior, onde un tabernáculo neoclásico exhibe de forma permanente o Santísimo Sacramento. Fronte a este sitúase o coro, extraordinaria obra do século XVIII atribuída a Francisco de Moure e, a ambos os dous lados, nos extremos do cruceiro, descansa o antigo altar maior renacentista da catedral, obra de Cornelis de Holanda. Entre as capelas da xirola,  a mirada detense na da nosa Señora dos Ollos Grandes, cuxa imaxe acolle un baldaquino barroco perfectamente integrado na arquitectura da capela.

Completan o magnífico conxunto os sepulcros do cruceiro e de capelas como a de San Froilán; a imaxinería relixiosa, con obras destacadas como San José, Santa Lucía, A nosa Señora da Esperanza ou o Ecce Homo; as reixas do deambulatorio ou as pinturas da bóveda do altar maior, obra de José de Terán.

A Catedral de Lugo alberga o decano dos museos catedralicios galegos que actualmente conta cunha destacada colección de pezas de gran relevancia como o Crismón de Quiroga, elementos patrimoniais de templos lucenses, diferentes imaxes de Santa María, ourivaría litúrxica, imaxinería, arqueoloxía e pintura relixiosa.

 

Información:

Teléfono: 982 23 10 38

Información e visitas para turistas: 683 16 67 03 (Horarios do 2022: 10:00 a 19:00 horas de luns a sábado)

 

Catedral de Lugo